Bygningsvedligeholdelsessystem WinBVS klar i version 5.3

WinBVS er nu frigivet i version 5.3. Den nye version er forbedret på en række punkter, bl.a. er søgerutinerne optimeret og der er tilføjet link til dokumentstyrings- systemet DOCS Open, forbedret rettighedsstyring (flerbrugerversionen) samt ekstra funktioner i forbindelse med redigering af aktiviteter, herunder flytning af grupper af aktiviteter til senere år.

Brugervenligheden er også øget ved et nyt sidestillet skærmbillede, der giver mulighed for lynhurtig oversigt over ejendomme, bygningsdele og aktiviteter, herunder mulighed for at vise aktiviteter sorteret efter næste udførelsesår.

Aktivitetsoversigten rummer nu samtlige oplysninger om bygningsdele og aktiviteter, og den ovenfor omtalte oversigt over aktiviteter sorteret efter udførelsesår kan også genereres som udskrift.

Kontakt os for yderligere oplysninger på  dias@saccon.dk.

 

Sags- & timeregnskab WinSTR2000

WinSTR2000 er udviklet på basis af de mere end 20 års erfaringer, som DIAS har med sags- & timeregnskaber.

Målet har været at skabe et let anvendeligt system, som samtidig giver et klart og overskueligt billede af de enkelte projekters økonomi.

Det tilhørende timeregistreringsmodul, som installeres på de enkelte medarbejderes PC’er, medfører en betragtelig besparelse i tidsforbruget med registrering af timer på de enkelte projekter, samtidig med at sikkerheden og kontrolmuligheden er optimal.

De kan se mere om WinSTR2000 ved at klikke ind på programsøjlen for systemet. Her vises en række eksempler på skærmbilleder og udskrifter.

Kontakt os for yderligere oplysninger på  dias@saccon.dk.


Byggeregnskabsprogrammet WinBRS

WinBRS er nu frigivet i en let revideret version 1.30. Den væsentligste ændring er bedre muligheder for posteringsudskrifter til kontrol af bogføringen.


IT-konsulent ydelser, softwareudvikling i Delphi og C#/.NET