Firmaet

Dansk Ingeniør og Arkitekt Software - i daglig tale DIAS - er etableret i 1982 med det formål at udvikle edb-systemer til byggebranchen herunder specielt rådgiverne samt yde konsulentbistand i forbindelse med indførelse af informationsteknologi. 

DIAS har siden etableringen udviklet en række edb-systemer inden for tids- og økonomistyring samt bygningsvedligeholdelse. 

Endvidere har firmaet deltaget i projektarbejder omkring edb i byggesektoren, herunder opbygning af digital bygningsmodel, elektronisk mængdeudtagning, totaløkonomi og IFC Project Model under IAI (Industry Alliance for Interoperability). 

DIAS har deltaget i udvikling af www.projekthotel.dk, som er en WEB-baseret projektdatabase på internettet (projektweb)

Adresse:

Dansk Ingeniør og Arkitekt Software
Søndergade 28
8700  Horsens
dias@saccon.dk